So‘nggi yangiliklar

2021- yilning yanvar-oktabr oylarida viloyatda 1698 ta yangi sanoat korxonalari tashkil etildi,

Viloyatda sanoat ishlab chiqarish hajmi tarkibida eng ko‘p ulush

Hududlarning ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida

Hisobot davrida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar tomonidan 7 160,7 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi.

Hududlar kesimida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilishining viloyat jami hajmidagi eng yuqori ulushi Samarqand shahriga to‘g‘ri kelib,

Hududlar kesimida nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarilishining viloyat jami hajmidagi eng yuqori ulushi Samarqand shahriga to‘g‘ri kelib,

Hududlar kesimida iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarilishining viloyat  jami hajmidagi eng yuqori ulushi Samarqand  shahriga to‘g‘ri kelib,

Tayyor mahsulot turlarini kengaytirish va ishlab chiqarilishini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amalga oshirib kelinayotgan chora-tadbirlar natijasida,

Suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 497,1 mlrd.

Korrupsiyaga qarshi kurash dunyo miqyosida  bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri boʻlib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat xizmatlari agentligi tomonidan, “Siyosiy-ma'rifiy hamda huquqiy savodxonlikni oshirish, saylov qonunchiligi yo‘nalishlari”

Jami ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida to‘qimachilik, kiyim, teri mahsulotlarini ishlab chiqarishning ulushi - 20,3 % (2020- yil yanvar-oktabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 113,4 %),

2021- yilning yanvar-oktabr oylarida ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi

Tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash korxonalari tomonidan 2021- yilning yanvar-oktabr oylarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi