So‘nggi yangiliklar

Ro‘yxatdan o‘tgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxona va tashkilotlar soni 2021- yil 1- noyabr holatiga ko‘ra 655 tani tashkil etib,

Tashkiliy huquqiy shakli bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan mas’uliyati cheklangan jamiyatlar soni 2021- yilning 1- noyabr holatiga ko‘ra 25 061 tani tashkil etib,

Oilaviy korxona uning ishtirokchilari tomonidan tovarlar ishlab chiqarish (ishlar bajarish, xizmatlar koʻrsatish) va realizatsiya qilishni amalga oshirish uchun ixtiyoriy asosda,

 Tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan oilaviy korxonalar soni 2021- yilning 1- noyabr holatiga ko‘ra 9 537 tani tashkil etib,

Axborot texnologiyalarining rivojlanish va foydalanish darajalari, shuningdek, ularni ta’minlaydigan telekommunikatsiya infratuzilmasi iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillariga aylanib,

Moliyaviy xizmatlar umumiy hajmida sug‘urta va nafaqa ta’minoti bo‘yicha xizmatlardan tashqari moliyaviy xizmatlarning ulushi 92,4 % ni tashkil etdi.

Мoliyaviy xizmatlar hajmi – moliyaviy vositachilik hisobidan olingan foizli daromadlar hajmi (xizmatlar uchun belgilangan to‘lovlar miqdorida), shuningdek,

2021- yilning o‘tgan davrida chakana savdo xizmatlari ulushi, umumiy savdo xizmatlari hajmining qariyb to‘rtdan uch qismini, aniqrog‘i 76,3 % ini tashkil etdi.

Savdo bu – tovarlarning aylanishini, ularning ishlab chiqarish sohasidan iste’mol sohasiga o‘tishini ta’minlaydigan iqtisodiyot sohasidir.

2021- yilning yanvar-sentabr oylarida avtomobil transportida yo‘lovchi  tashish xizmatlarining ulushi  71,2 % ga yetdi.

2021- yilning yanvar-sentabr oylarida jami ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmida transport xizmatlarining ulushi ustun bo‘lib qolmoqda – 24,4 %.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari tarkibida eng katta ulushni savdo xizmatlari egallaydi.

Xizmatlar sohasining kengayishi va rivojlanishi – milliy daromadlarning oshishini ta’minlovchi hamda aholi uchun munosib turmush darajasini ta’minlashning hal qiluvchi omilidir.

 Suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 134,9 mlrd.

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 440,2 mlrd. so‘mni (jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining (2,8 % ini) tashkil etdi.

2021- yilning yanvar-sentabr oylari davomida ishlab chiqaradigan sanoatda 26,7 ming tonna tozalangan o‘simlik yog‘i (2020- yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 1,2 martaga o‘sgan),

 Tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash korxonalari tomonidan 2021- yilning yanvar-sentabr oylarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 123,4 mlrd.